Το δικό σας έργο - Οδηγίες

Το metamatic:taf σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε το δικό σας (ή τα δικά σας) έργα - παρουσιάσεις και να τα προβάλλετε σε ένα περιβάλλον που σέβεται τη μοναδικότητά τους.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιλογής «Το δικό σας έργο», έχετε τη δυνατότητα να στείλετε στην αρμόδια ομάδα του metamatic:taf όλο το απαραίτητο υλικό για να δημοσιευτεί σωστά. Δείτε σε ποιες διαδικασίες και που ακριβώς χρησιμεύουν τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε ώστε η ομάδα του metamatic:taf  να έχει όλο το απαραίτητο υλικό.

Κάθε πεδίο που ακολουθεί μπορείτε να το δείτε και στη σχετική εικόνα – παράδειγμα από άλλη παρουσίαση.

1 – Κατηγορία της Παρουσίασης: Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές, είτε μετά από πρότασή σας. Δείτε που εμφανίζεται η κατηγορία της παρουσίασης στο σημείο 5 της  εικόνας.

2 – Τίτλος Παρουσίασης: Ο Τίτλος που εμφανίζεται στη λίστα των Παρουσιάσεων  (βλ. εικόνα στο σημείο 1).

2.1 - Όνομα Δημιουργού. Το όνομά σας, εμφανίζεται στο σημείο 2.1 της εικόνας. Σε περίπτωση που έχετε περισσότερα από 1 έργα εμφανίζεται στο τέλος του κειμένου η σήμανση "δείτε περισσότερα έργα του ιδίου"  (εικόνα σημείο 6)

3 – Tags: Επιπλέον σήμανση για το κείμενο. Δείτε περισσότερα στην παράγραφο  ‘’Κυρίως Κείμενο- τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει’’.

4 – Φωτογραφίες: Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την παρουσίασή σας. Το υλικό αυτό το επισυνάπτεται με τη μορφή αρχείων (επιλογή «Ανεβάστε τα αρχεία…») και μπορεί να είναι φωτογραφίες ή video για τα οποία έχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Τα αρχεία πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους οι οποίοι χρησιμεύουν ως λεζάντες για τις φωτογραφίες. Δείτε πως εμφανίζονται οι φωτογραφίες με τις λεζάντες τους στα  σημεία 4 & 4.1 της εικόνας.

Σημείωση 1: Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1000Χ800 pixels. Τα αρχεία πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους οι οποίοι χρησιμεύουν ως λεζάντες για τις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που δεν έχετε ιδιαίτερους τίτλους για τις φωτογραφίες σας θα μπαίνει ως λεζάντα ο τίτλος της παρουσίασής σας.
Σημείωση 2: Για video που υπάρχουν links από YouTube Channel μπορείτε απλά να τα ενσωματώνετε στο κυρίως κείμενο με τη σχετική ένδειξη και τον τίτλο τους 

5 - Κυρίως Κείμενο - τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει: Το κυρίως κείμενο που περιγράφει την παρουσίαση. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από tags (λέξεις - κλειδιά) που θα διευκολύνουν τους επισκέπτες στις αναζητήσεις τους (πχ σε μια παρουσίαση με θέμα τη μοντέρνα τέχνη να προταθεί μαζί με το κυρίως κείμενο και η έκφραση ‘’μοντέρνα τέχνη’’ ώστε να προστεθεί αντίστοιχα στη σελίδα της παρουσίασης).

Σημείωση για τα αρχεία  Video Και ήχου: Τα αρχεία video θα φιλοξενούνται στο YouTube Channel του metamatic:taf και εν συνεχεία θα προβάλλονται στη σχετική gallery. Τα αρχεία ήχουν θα παίζουν μέσα από επιλεγμένο free player ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για download από χρήστες

Επιστροφή στη φόρμα συμπλήρωσης