Το δικό σας Link - Οδηγίες

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας (ή τα δικά σας) Links συνεισφέροντας έτσι στη δημιουργία ενός καταλόγου που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει ένα πλήθος  δικτυακών κοινοτήτων και φυσικών χώρων.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιλογής «Το δικό σας Link», έχετε τη δυνατότητα να στείλετε στην αρμόδια ομάδα του metamatic:taf όλο το απαραίτητο υλικό για να δημοσιευτεί σωστά. Δείτε σε ποιες διαδικασίες και που ακριβώς χρησιμεύουν τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε ώστε οι συντάκτες μας  να έχουν στη διάθεσή τους όλο το απαραίτητο υλικό.

Κάθε πεδίο που ακολουθεί μπορείτε να το δείτε και στη σχετική εικόνα – παράδειγμα από άλλο Link.

1 – Τίτλος προτεινόμενου Link:  Ο Τίτλος που εμφανίζεται στη λίστα των Links (link) (βλ. εικόνα στo σημείo 1).

2 – Περιγραφή του Link: Καταγράψτε την περιγραφή που επιθυμείτε να συνοδεύει το Link σας. Στο κείμενο θα πρέπει να υπάρχει και το URL της πρότασης (πχ www.mylink.gr)

3 – Κατηγορία του Link: Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές, είτε μετά από πρότασή σας. Δείτε που εμφανίζεται η κατηγορία της εκδήλωσης στο σημείο 5 της  εικόνας.

Επιστροφή στη φόρμα συμπλήρωσης


Communispace_Guidelines