Το δικό σας Blog Post - Οδηγίες

Στο metamatic:taf σας δίνεται η δυνατότητα να προσθέσετε το δικό σας (ή τα δικά σας) blog post και να απευθυνθείτε άμεσα στους υπόλοιπους επισκέπτες και συμμετέχοντες του website.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιλογής «Το δικό σας Blog Post», έχετε τη δυνατότητα να στείλετε στην ομάδα του metamatic:taf όλο το απαραίτητο υλικό για να δημοσιευτεί η εκδήλωσή σας με άρτιο τρόπο. Δείτε που ακριβώς χρησιμεύουν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε για να συγκεντρώσει η συντακτική ομάδα όλο το απαραίτητο υλικό.

Κάθε πεδίο που ακολουθεί μπορείτε να το δείτε και στη σχετική εικόνα – παράδειγμα από άλλο blog post.

1 – Τίτλος Blog Post: Ο Τίτλος που εμφανίζεται στη λίστα των blog posts (βλ. εικόνα στo σημείo 1)

1.1 - Όνομα Blogger. Το όνομα σας. Εμφανίζεται αν θέλετε μετά από δική σας διευκρίνιση.

2 – Επιθυμητή ημερομηνία ανάρτησης: Συμπληρώστε την ημερομηνία που θα επιθυμούσατε να αναρτηθεί το blog post σας. (πχ 9/4/2012). (βλ. εικόνα στo σημείo 2).

3 – Tags: Επιπλέον σήμανση για το κυρίως κείμενο του blog post σας. Δείτε περισσότερα στην παράγραφο ‘’Κυρίως κείμενο του blog post - τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει’’.

4 – Φωτογραφίες: Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το blog post σας. Το υλικό αυτό το επισυνάπτετε με τη μορφή αρχείων (επιλογή «Ανεβάστε τα αρχεία…») και μπορεί να είναι φωτογραφίες ή video για τα οποία έχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Δείτε πως εμφανίζονται οι φωτογραφίες με τις λεζάντες τους στα σημεία 4 & 4.1 της εικόνας.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1000Χ800 pixels. Τα αρχεία πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους οι οποίοι χρησιμεύουν ως λεζάντες για τις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που δεν έχετε ιδιαίτερους τίτλους για τις φωτογραφίες σας θα μπαίνει ως λεζάντα ο τίτλος του blog post σας.

5 – Κατηγορία του Post: Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές, είτε μετά από πρότασή σας. Δείτε που εμφανίζεται η κατηγορία της εκδήλωσης στο σημείο 5 της εικόνας.

6 – Κυρίως κείμενο του blog post - τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει: Καταγράψτε το κυρίως κείμενο του blog post σας. Το κείμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από tags (λέξεις - κλειδιά) που θα διευκολύνουν τους επισκέπτες στις αναζητήσεις τους (πχ σε ένα blog post με θέμα τη μοντέρνα τέχνη να προταθεί μαζί με το κυρίως κείμενο και η φράση ‘’μοντέρνα τέχνη’’ ώστε να προστεθεί αντίστοιχα στη σελίδα του blog post.

Επιστροφή στη φόρμα συμπλήρωσης