metamatic:

Το metamatic: είναι ένα πολύμορφο εγχείρημα που ξεκίνησε από την ανάγκη μιας ομάδας ανθρώπων να μοιραστεί τα ενδιαφέροντά της αλλά και την αντίληψή της ότι όλοι είμαστε δημιουργοί, καταλύτες και συνεργοί στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Με τους τρόπους που δρούμε και λειτουργούμε κάθε στιγμή, διαμορφώνουμε την καθημερινότητά μας -και κατ' επέκταση την κοινωνία. Η ομάδα του metamatic: εργάστηκε με επιμονή για να καταστήσει εφικτό ένα σύνθετο δικτυακό εγχείρημα. Το metamatic: εκφράζεται τόσο μέσω του ψηφιακού περιβάλλοντος, με το website του metamatic:taf, όσο και μέσω του χώρου της Νορμανού. Στα δύο αυτά σημεία συναντιούνται ετερόκλητα πεδία όπως οι τέχνες, οι επιστήμες, η επικαιρότητα και η επιχειρηματικότητα. 

Το metamatic: αποτελεί μια ομπρέλα που εμπεριέχει πολλαπλές δραστηριότητες. Ο κεντρικός εννοιολογικός άξονας που διατρέχει το σύνολο του εγχειρήματος εφορμάται από τη δια-ιστορική διερεύνηση της έννοιας της κοινότητας και προτείνει έναν τρόπο για να επικοινωνήσουν και να δράσουν συνδυαστικά, άνθρωποι που προέρχονται από τις τέχνες, τις δημιουργικές βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή κλπ. Μέσα από αυτή τη σύμπτυξη επιθυμούμε, επιπλέον, να τονίσουμε ότι οι πρακτικές τις οποίες προσπαθούμε να φέρουμε σε διάλογο δεν είναι αντικρουόμενες, αντιθέτως σε συνδυασμό δύνανται να λειτουργήσουν με πολλαπλασιαστική αποτελεσματικότητα.
Αυτό που πρωτίστως θέλουμε είναι να τονίσουμε την αξία της ευρηματικότητας, της επινόησης και της δημιουργικότητας και να δείξουμε έμπρακτα πως τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για τη διαχείριση της ζωής στο σύγχρονο κόσμο. 

Την ίδια στιγμή έχουμε την ανάγκη να προεκτείνουμε ηθικά τις επιλογές μας στη λογική της αλληλεγγύης και της συνύπαρξης (κοινωνικά, πολιτισμικά, εντός της φύσης και ως μέρος αυτής), όπως και να κινηθούμε προς μία μορφή εξωστρέφειας και δημιουργικότητας που ενθαρρύνει τη μέθεξη και τη συνδιαμόρφωση. Συνοψίζοντας, το metamatic: είναι μία πλατφόρμα πολιτισμού και επιχειρηματικής δράσης, η οποία έχοντας λάβει υπόψη τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του σύγχρονου κόσμου, ενώνει μία ομάδα ανθρώπων, φορέων και κοινοτήτων με σκοπό να αναπτύξει μία νέα πρακτική θεώρηση για την ανθρώπινη δραστηριότητα, ως όχημα για τη νέα πραγματικότητα. Το metamatic: ενθαρρύνοντας τη γνώση και τη μάθηση μέσα από το διάλογο και την εμπλοκή σε μη αναμενόμενους συσχετισμούς ανθρώπων, αποτελεί ένα νέο τρόπο για την εξάσκηση των κάθε είδους ιδιοτήτων και ενδιαφερόντων μας. 

Το metamatic: αναζητά τα σημεία αναφοράς μεταξύ μη διασταυρούμενων πεδίων, και τη δυνατότητα των νέων αυτών διασταυρώσεων να προσφέρουν λύσεις και να παράγουν καινούριους συσχετισμούς. Εισηγείται τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την εξωστρέφεια, την ανταλλαγή, τη διακίνηση απόψεων, πρακτικών, ιδεών και επιχειρηματικών προτάσεων, με σκοπό τη μετάβαση σε ένα πιο ενεργό πολιτιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Η αξιοποίηση των σχέσεων  αλληλεγγύης των κοινοτήτων για τη διατήρηση του πολιτισμού “από τα κάτω”, την αναπαραγωγή άμεσων δημοκρατικών διαδικασιών και τη διενέργεια ευφάνταστων επιτηδευμάτων, συνιστά σήμερα μία απολύτως εξορθολογισμένη και σπάνια ευκαιρία διεξόδου. 

Βασική προτεραιότητά μας στο metamatic: υπήρξε η δημιουργία ενός πλαισίου συνδιαλλαγής μεταξύ ανθρώπων, χώρων, συνεργατών και κοινοτήτων που θα καλλιεργεί τις ανταλλακτικές σχέσεις μεταξύ των μελών του και θα προβάλλει τα γνωστικά τους πεδία προς όφελος του συνόλου της κοινότητας.