Η δική σας εκδήλωση - Oδηγίες

Το metamatic:taf δημιουργεί τη δυνατότητα να προσθέσετε τη δική σας (ή τις δικές σας) εκδηλώσεις και να τις παρουσιάσετε στο πλαίσιο ενός εγχειρήματος που αναδεικνύει εξέχουσες περιπτώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και σύγχρονους τρόπους πολιτιστικής παραγωγής.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Επιλογής «Η δική σας εκδήλωση», έχετε τη δυνατότητα να στείλετε στην ομάδα του metamatic:taf όλο το απαραίτητο υλικό για να δημοσιευτεί η εκδήλωσή σας με άρτιο τρόπο. Δείτε που ακριβώς χρησιμεύουν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε για να συγκεντρώσει η συντακτική ομάδα όλο το απαραίτητο υλικό.

Κάθε πεδίο που ακολουθεί μπορείτε να το δείτε και στη σχετική εικόνα – παράδειγμα από άλλη εκδήλωση.

1 – Τίτλος εκδήλωσης:  Ο τίτλος που εμφανίζεται στη λίστα των εκδηλώσεων (link) όσο και στο Προωθητικό Ημερολόγιο (promo calendar) που βρίσκεται στη δεξιά στήλη πολλών σελίδων του website αλλά και στην τελική σελίδα της εκδήλωσης (βλ. εικόνα στα σημεία 1 & 8).

2 – Ημερομηνία: Το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση (πχ 13/3/2012 – 25/5/2012). Εμφανίζεται επίσης στη λίστα των εκδηλώσεων (link) στο προωθητικό ημερολόγιο (promo calendar) και στην τελική σελίδα της εκδήλωσης (βλ. εικόνα στα σημεία 2 & 8).

3 – Tags: Επιπλέον σήμανση για το κείμενο. Δείτε περισσότερα στην παράγραφο «Κυρίως Κείμενο – τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει».

4 – Φωτογραφίες: Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει την εκδήλωσή σας. Το υλικό αυτό το επισυνάπτετε με τη μορφή αρχείων (επιλογή «Ανεβάστε τα αρχεία…») και μπορεί να είναι φωτογραφίες ή video για τα οποία έχετε τα πνευματικά δικαιώματα. Τα αρχεία πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους οι οποίοι χρησιμεύουν ως λεζάντες για τις φωτογραφίες. Δείτε πως εμφανίζονται οι φωτογραφίες με τις λεζάντες τους στα  σημεία 4 & 4.1 της εικόνας.

Σημείωση: Οι φωτογραφίες δε θα πρέπει να ξεπερνούν τα 1000Χ800 pixels. Τα αρχεία πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους οι οποίοι χρησιμεύουν ως λεζάντες για τις φωτογραφίες. Σε περίπτωση που δεν έχετε ιδιαίτερους τίτλους για τις φωτογραφίες σας θα μπαίνει ως λεζάντα ο τίτλος της εκδήλωσής σας.

5 – Κατηγορία εκδήλωσης: Το πεδίο μπορεί να συμπληρωθεί είτε από τις ήδη υπάρχουσες επιλογές, είτε μετά από πρότασή σας. Δείτε που εμφανίζεται η κατηγορία της εκδήλωσης στο σημείο 5 της  εικόνας.

6 – Υπέρτιτλος / Υπότιτλος:  Επιπλέον σήμανση για το κείμενο. Δείτε περισσότερα στην παράγραφο «Τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει το κυρίως κείμενο».

7 – Κυρίως κείμενο – τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει: Το κυρίως κείμενο που περιγράφει την εκδήλωση. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από υπέρτιτλο και υπότιτλο (σημεία 6 στην εικόνα) καθώς και από tags (λέξεις – κλειδιά) που θα διευκολύνουν τους επισκέπτες στις αναζητήσεις τους (πχ σε μία εκδήλωση με θέμα την εννοιολογική τέχνη θα πρέπει να προταθεί μαζί με το κυρίως κείμενο και η φράση «εννοιολογική τέχνη» ώστε να προστεθεί αντίστοιχα στη σελίδα της εκδήλωσης).

Σημείωση για τα αρχεία  Video Και ήχου: Τα αρχεία video θα φιλοξενούνται στο YouTube Channel του metamatic:taf και εν συνεχεία θα προβάλλονται στη σχετική gallery. Τα αρχεία ήχουν θα παίζουν μέσα από επιλεγμένο free player ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για download από χρήστες

Επιστροφή στη φόρμα συμπλήρωσης