σχετικά με εμάς

Από το TAF / the Art Foundation…

To TAF / the Art Foundation άνοιξε τον Μάιο του 2009 ως ανεξάρτητος φορέας με σκοπό την υλοποίηση και τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με κάθε μορφή τέχνης, καθώς και ως ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων που φέρουν μια σύγχρονη αθηναϊκή ταυτότητα. Στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του αποτελεί έναν ενεργητικό  χώρο εξωστρέφειας, στον οποίο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παραβρεθούν, να συμμετέχουν ή να παρακολουθήσουν δράσεις, έναν ανοιχτό τόπο συνεύρεσης και διαλόγου, προσιτό και προσβάσιμο στο κοινό όλο το χρόνο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στην πορεία του, μέσα από μία διαδικασία συνεχούς ανανέωσης και σε συντονισμό με τις κοινωνικές εξελίξεις, το TAF κατέστησε επίκεντρο της δραστηριότητάς του τη δημιουργία μιας πλατφόρμας συμμετοχικότητας και συνδιαμόρφωσης ιδεών, δίνοντας έμφαση στο διάλογο μεταξύ εφαρμοσμένων και καλών τεχνών και την προώθηση διεπιστημονικών διερευνήσεων.

Μέσα από το έως τώρα πρόγραμμά του, έχει αναδείξει κριτικές δραστηριότητες και αξίες βασισμένες στην ευρηματικότητα, την κοινότητα, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη αναστοχασμού πάνω σε θέματα διαχείρισης του καθημερινού, ελκύοντας σταθερά ένα μικτό κοινό όλων των ηλικιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος δέχεται κατά μέσο όρο 200.000 επισκέπτες το χρόνο, οι οποίοι με ελεύθερη είσοδο παρακολουθούν σχεδόν το σύνολο των εκδηλώσεων.…στο metamatic:taf 

Τρία χρόνια μετά, μία σειρά συνεργασιών και ζυμώσεων οδήγησε στη σύσταση ενός νέου δημιουργικού εγχειρήματος, του metamatic: 


Η σύμπραξη των δύο ομάδων (του TAF και του metamatic:) διαμόρφωσε μια νέα διευρυμένη ομάδα και το TAF εισήλθε σε μια νέα φάση. Στο πλαίσιο αυτού του επαναπροσδιορισμού και με στόχο να υπογραμμιστούν οι πρόσφατες αλλαγές, το TAF μετονομάστηκε σε metamatic:taf και μαζί επέκτεινε το φυσικό του χώρο στο διαδικτυακό περιβάλλον.


Σήμερα, το metamatic:taf επιχειρεί να διαμορφώσει τις συνθήκες για τη δημιουργία μίας ενεργούς online πλατφόρμας διακίνησης σύγχρονων ιδεών και πρακτικών, όπου η σκέψη δε διαχωρίζεται από την πράξη και ο πολιτισμός γίνεται αντιληπτός ως καθημερινή δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, κυρίως, προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να πραγματοποιήσουν τις δημιουργικές τους ιδέες και να τις παρουσιάσουν σε ευρύ κοινό, θεμελιώνοντας έτσι μια συνολική καλλιτεχνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εμπειρία.


metamatic:taf online 

Οι προθέσεις αυτές έχουν μεταφερθεί και στο online περιβάλλον με το website του metamatic:taf να αποτελεί τη διαδικτυακή προέκταση των προτεραιοτήτων του. Το ηλεκτρονικό metamatic:taf διατηρεί τον προσανατολισμό του φυσικού χώρου της Νορμανού, την ίδια στιγμή όμως ανατροφοδοτείται από πολλούς ακόμα προβληματισμούς και ζητήματα. Έτσι, η προβολή των εκδηλώσεων του χώρου αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος του περιεχομένου του website, ενώ το κύριο σκέλος αφορά στη συγκρότηση μίας δραστήριας πλατφόρμας επικοινωνίας και συνάντησης ετερόκλητων πρακτικών στο internet, ένα σύνολο επιλογών που διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την ανανέωση και την επαναδιαχείριση του καθημερινού, της δημιουργίας και της ευρηματικής παραγωγής.

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά καίριες ενότητες του website οι οποίες επιδέχονται σχετική επεξήγηση: στην ενότητα blogging καθημερινά δημοσιεύονται  posts για πολλαπλά θέματα κοινωνικού, καλλιτεχνικού και επιστημονικού περιεχομένου ενώ στην ενότητα συμβαίνουν θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ύστερα, η ενότητα δράστες είναι το σημείο όπου φιλοδοξούμε να συγκεντρωθούν δείγματα έργου από ενδιαφέροντες εκπροσώπους καλλιτεχνικών και δημιουργικών πρακτικών, από τους ανθρώπους δηλαδή που συνιστούν τους ουσιαστικούς κοινωνικούς καταλύτες, που βρίσκονται σε συνεχή διερεύνηση και ανεύρεση λύσεων. Τέλος, στο #communispace θα βρείτε χαρτογραφημένο ένα παράλληλο σύμπαν από communities διαφορετικών αντικειμένων και κατευθύνσεων.

Ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω, δε θα μπορούσε να παραλειφθεί η επιλογή metamatic:commons. Με το διακριτικό metamatic:commons επισημαίνονται οι χώροι όπου οι επισκέπτες του website μπορούν να συμμετέχουν ενεργά. Αυτό το σημείο κάθε ενότητας αποτελεί το πεδίο συνδιαμόρφωσης και συνδιαλλαγής όλων όσων δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του εγχειρήματος μέσω των προτάσεων, των παρουσιάσεων και των πρακτικών τους. Οι συμμετέχοντες του metamatic:commons αποτελούν μία ενεργή κοινότητα που μοιράζεται κοινές ανησυχίες, συζητάει και καταθέτει απόψεις και προτάσεις για τη διαχείριση του παρόντος και του μέλλοντος.