Δημόσια Διαβούλευση

δράστης Campus Novel 12.7.2015

Δημόσια Διαβούλευση

Δημόσια Διαβούλευση

Οι Campus Novel εστιάζουν στο φαινόμενο της ανοικτής διαβούλευσης ως μια μορφή εμπλοκής στην επικαιροποιημένη συζήτηση για τη δημοκρατία και τις πολιτικές αφηγήσεις που εξιδανικεύουν το «συλλογικό υποκείμενο».

Λίγα λόγια για τον ''δράστη'' Campus Novel

Η ομάδα Campus Novel (Ινώ Βαρβαρίτη, Γιάννης Δελαγραμμάτικας, Φωτεινή Παλπάνα, Γιάννης Σινιόρογλου και Γιάννης Χειμωνάκης) δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2011. Πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχήμα που επινοεί σημασιολογικές μεταθέσεις πάνω σε βεβαιότητες και συμβάσεις που τέθηκαν ως αξιώματα του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.

Πρόθεση της ομάδας είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να αρθρωθεί μια αναστοχαστική οπτική στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτύσσονται νέοι συσχετισμοί και διαφορετικές νοηματοδοτήσεις. Οι Campus Novel ενσωματώνουν στις δράσεις τους νήματα σκέψεων από διαφορετικά γνωστικά πεδία (φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, σημειωτική, παραστατικές τέχνες) προτείνοντας μια φόρμα ανοιχτού διαλόγου χωρίς εγγυήσεις, ασφάλειες ή προκαθορισμένες ομολογίες.

Campus Novel official blog

tags / σύγχρονη τέχνη