Η σημαία της χώρας της Αυτοεξορίας

δράστης Adonis Volanakis 9.7.2015

Η σημαία της χώρας της Αυτοεξορίας

[…] πρόσφυγας μετανάστης λαθρομετανάστης

[ταυτότητα συν-ταυτότητα έτερο-ταυτότητα]

Όλοι εμείς εδώ.

Όλοι εμείς εκεί.

Όλοι εμείς αλλού.

Βγάλε εισιτήριο: είναι δωρεάν.

tags / σύγχρονη τέχνη