Ξαναεπαναλαμβάνομαι

δράστης Metoo 9.10.2012

Ξαναεπαναλαμβάνομαι

Η εγκατάσταση 'Ξαναεπαναλαμβάνομαι' βασίζεται στην ιδέα της «επανάχρησης» της πληροφορίας. Χρησιμοποιούμε υλικά που έχουν ήδη τυπωθεί για διαφορετικούς
σκοπούς (ενημερωτικά έντυπα, επιγραφές, διαφημιστικά φυλλάδια) για να επικοινωνήσουμε οπτικά την έκθεση Ecophenomena, στο metamatic:taf (the Art Foundation).

Μέσω της σύνθεσης και της αποσύνθεσης παρουσιάζουμε ένα κείμενο που περιγράφει το σκεπτικό της έκθεσης και προκύπτει από έντυπα υλικά που έχουν επέλθει σε αχρηστία. Με τον τρόπο αυτό επεμβαίνουμε στα αρχικά κείμενα αλλάζοντας την όψη και το περιεχόμενό τους, τα ανακυκλώνουμε, τα επαναχρησιμοποιούμε, δίνοντας τους μια νέα ταυτότητα και ανοίγοντας ένα νέο κύκλο χρήσης.

Δημιουργούμε τελικά κείμενο από κείμενα, επεκτείνουμε τον χρόνο ζωής του υλικού οπτικής επικοινωνίας προβάλλοντας την επανάχρηση και την ανακύκλωση των υπαρχόντων πόρων.

Λίγα λόγια για τον δράστη "metoo"

Αντικείμενό μας είναι η οπτική επικοινωνία. Ασχολούμαστε με το δημιουργικό σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, έντυπου υλικού, το περιβαλλοντικό και το web design δίνοντας έμφαση σε θέματα πολιτισμού.

Η ομάδα συστάθηκε στην Αθήνα το 2005 και αποτελείται από την Αλίκη Κακουλίδου, τη Δήμητρα Βασιλάκου και την Κατερίνα Αντωνάκη.

Μέσα από τη συνεργασία με διαφορετικούς επαγγελματίες (φωτογράφους, αρχιτέκτονες, εικαστικούς, προγραμματιστές) στοχεύουμε στη σύνθεση ενός ανοιχτού δημιουργικού δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες: metoo official website

tags / installation / graphic design