• 01 01 2019 Έως 31/12/2019

    CTRL + T

     

    Η επιμελητική ομάδα του ΤΑF / The Art Foundation καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς δέχεται προτάσεις συμμετοχής στο CTRL+T .

    Περισσότερα