Η δική σας εκδήλωση
  • στο T.A.F.
  • events
04 05 2019 Έως 4/5/2019

Εργαστήριο 'το σώμα της Λέξης' / Μουσική και Γραφή

Το διαδραστικό και διατμηματικό εργαστήριο «το Σώμα της Λέξης» εξετάζει τη σχέση των αισθήσεων με την γραφή και την γλώσσα. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική και πειραματική δράση που ξεκίνησε το 2016 στην Αθήνα και περιλαμβάνει τις πέντε αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση). Οι πέντε αισθήσεις συστήνουν το βιωματικό υπόστρωμα των διατμηματικών προσεγγίσεων και των διαδραστικών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμά του. Η δράση ανήκει στα μικρό-εργαστήρια πολιτισμού της Αστικής Μη-Κερδοσκοπικής Εταιρίας «LabirintoCulture  Civilta’ Mediterranee».

 

H προτεινόμενη δράση αφορά την ενότητα της ακοής και του ήχου. Σε αυτή, το γλωσσικό σύστημα συγκρίνεται με το σύστημα του ήχου και το συμβολικό φορτίο των λέξεων με εκείνο από νότες. Η σύγκριση επεκτείνεται κλιμακωτά από τις αρχικές ψηφίδες της γλώσσας και της μουσικής έως τις συνθετότερες δομές της σύνταξης και της σημειολογίας για τους σκοπούς της γνώσης όπως επίσης της επικοινωνίας.

Η μουσική προσομοιάζει κατά συνέπεια με την γλώσσα κατασκευάζοντας ένα ηχητικό συντακτικό με τη χρήση συμβόλων. Πολλές μουσικές πράγματι χρησιμοποιούν τη σημειογραφία, την καταγραφή με σύμβολα. Τα σύμβολα αυτά είναι συχνά οπτικά. Τα σύμβολα αντιπροσωπεύουν μία ποικιλία αντικειμένων, λόγου χάρη πράξεις, χειρονομίες ή εξειδικευμένες κινήσεις που μπορούν να παράγουν ήχο.  Στην διάρκεια της ιστορίας και σε διαφορετικούς μουσικούς πολιτισμούς έχουν αναπτυχθεί ποικίλα συστήματα γραφής που αντανακλούν τις προτεραιότητες των διαφορετικών μουσικών ειδών και πολιτισμών. Τα οπτικά σύμβολα του ήχου στη συνέχεια ομαδοποιούνται σε κατηγορίες και τύπους. Η μουσική αναδύεται από τον συνδυασμό των παραπάνω σε ενότητες μουσικού νοήματος. Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουμε την μουσική με αφετηρία την γραπτή αποτύπωσή της, τα σημεία συνάντησής της με την γραφή.

Θα παρουσιάσουμε τις δύο όψεις του θέματος: την γραφή σαν αποτύπωση μίας πρακτικής αφενός και την γραφή ως αφετηρία δημιουργίας νέων μουσικών αντικειμένων και μορφών αφετέρου. Θα πειραματιστούμε με τον σχηματισμό και τη παραγωγή των ήχων για να δημιουργήσουμε τα γλωσσικά στοιχεία των φωνηέντων και των συμφώνων, τις ελάχιστες δηλαδή μονάδες της επικοινωνίας. Από τα διαφορετικά συστήματα σημειογραφίας θα επικεντρωθούμε στις λεγόμενες Γραφικές Παρτιτούρες, ιδίως σε αυτές που οικειοποιούνται και επεξεργάζονται σύμβολα από την γραπτή γλώσσα.

 

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου:

10:30’ - 11:00’ / Εγγραφές στην είσοδο του εργαστηρίου

11:00’ - 13:00’ / H μουσική καταγραφή της γλώσσας

Το πρώτο μέρος του εργαστηρίου φιλοξενεί εισαγωγική συνάντηση με τον συνθέτη - μουσικολόγο Ανάργυρο Δενιόζο όπου θα παρουσιαστούν βασικές ιδέες και αρχές της χρήσης της γραφής στην μουσική. Θα μιλήσουμε για σύμβολα καταγραφής, για την χρήση τους από τις δύο όψεις – της Φαινομενολογίας και του Δομισμού,- την συνάρτηση τους με το μουσικό υλικό και τις παραμέτρους του, την δημιουργία αντιληπτικών και νοητικών δομών/μορφών. Θα δοθούν παραδείγματα και θα γίνει ανάλυση εφαρμογών, με αφετηρία, ιδίως, το έργο του John Cage, Songbooks.  Θα διερευνηθούν επίσης τακτικές υλοποίησης των αντίστοιχων μουσικών παραδειγμάτων.

13:10’ - 15:20’ / H ανατομία της μουσικής

Ακολουθεί στο δεύτερο μέρος η βιωματική άσκηση της  Άννα Παγκάλου. Κατά την διάρκεια της άσκησης θα διδαχθεί η τεχνική της χρήσης της φωνής  πάνω στον πλούτο των ήχων που μπορούν να παραχθούν από την απλή χρήση των φωνηέντων και των συμφώνων. Η προσέγγιση του ήχου θα γίνει μέσω της ανατομίας για την κατανόηση των εσωτερικών χώρων αντήχησης και της Φυσικής για την κατανόηση των συχνοτήτων και της μετάδοσης του ήχου. Τα στοιχεία αυτά θα γίνουν εργαλεία κατανόησης για την παραγωγή από τους συμμετέχοντες μίας ηχητικής συχνότητας κατά την εκφορά ενός φωνήεντος. Οι ίδιοι μετά την κατανόηση της εκφοράς των φωνηέντων θα εισαχθούν στην χρήση και στη λειτουργία των συμφώνων, όπως επίσης στην ηχοποιητική τους ποιότητα η οποία θα λειτουργήσει ως ηχητικό υλικό για την ερμηνεία των γραφικών παρτιτούρων. Οι προσκεκλημένοι του εργαστηρίου θα αποκτήσουν πρόσβαση στην ισοδυναμία και στην μετατροπή των φυσικών ήχων σε γραμματικά σημεία προκαλώντας μια δημιουργική σύνθεση.

15:20’ - 15:45’ / Η μουσικότητα της γραφής / εκτελέσεις και ανάγνωση

Στο τρίτο μέρος πραγματοποιείται συζήτηση – αποτίμηση με τον Ανδρέα Λεβισιανό (μαέστρο, συνθέτη - σύνδεση μέσω Skype με Λονδίνο). 

15:45’ - 16:00’ / Σύντομο διάλειμμα

16:00’ - 17:00’ / Το εργαστήριο ολοκληρώνεται με συνολική συζήτηση ανάμεσα  τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες.

 

Συντονίστρια: Γεωργία Τσουδερού [Labirinto Mediterraneo] 

Εκπαιδευτές: Άννα Παγκάλου (μέτζο σοπράνο- voice performer / educator), Ανάργυρος Δενιόζος (συνθέτης – εκπαιδευτής)

 

Hσυνολική διάρκεια του εργαστηρίου είναι έξι (6) ώρες, μαζί με το διάλειμμα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: info@labirintoculturacivilta.org [Aλεξία Αλεξανδροπούλου, υπεύθυνη επικοινωνίας] / giorgia@labirintoculturacivilta.org

Ημερομηνία: Σάββατο 4 Mαίου 2019

Διάρκεια: 11.00 – 17.00