Η δική σας εκδήλωση
  • στο T.A.F.
  • events
14 03 2019 Έως 30/4/2019

Curatorial Open Call 2019

tags: Open Call

Ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα που θα επιλεχθεί θα υλοποιήσει την προτεινόμενη έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της γκαλερί κατά το διάστημα 08.07 – 08.09.2019 και θα λάβει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ. 

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε ομαδική έκθεση χωρίς περιορισμό στα καλλιτεχνικά μέσα. Ο ηλικιακός περιορισμός αφορά στον επιμελητή και σε περίπτωση ομαδικής επιμέλειας αφορά σε όλα τα μέλη της επιμελητικής ομάδας, δεν αφορά όμως στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ο επιμελητής ή τα μέλη της επιμελητικής ομάδας δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην έκθεση ως καλλιτέχνες και θα γίνεται δεκτή μόνο μια πρόταση ανά επιμελητή ή επιμελητική ομάδα.

 

Το T.A.F. παρέχει τεχνικό εξοπλισμό, καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του χώρου όπως και τα έξοδα για ειδική έντυπη συνοδευτική έκδοση συγκεκριμένων προδιαγραφών και αναλαμβάνει την προώθηση και προβολή της έκθεσης. Το T.A.F. δεν αναλαμβάνει έξοδα παραγωγής της έκθεσης, ούτε έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των έργων.            

 

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στο website του T.A.F. www.theartfoundation.gr  και μέσω e-mail στους συμμετέχοντες. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η ολοκληρωμένη επιμελητική προσέγγιση και η επιλογή των έργων. 

 

Στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση

>Προσωπικά στοιχεία       

-Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)     

-Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  

 

>Επιμελητική πρόταση     

-Τίτλος έκθεσης       

-Κείμενο που θα διατυπώνει και θα επεξηγεί την ιδέα της έκθεσης (400-600 λέξεις)           

-Λίστα συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σύντομα βιογραφικά σημειώματα (έως 100 λέξεις)

-Σε περίπτωση που τα έργα προϋπάρχουν, φωτογραφία των έργων, μέσο και διαστάσεις            

-Σε περίπτωση που τα έργα δημιουργηθούν για την έκθεση, σύντομη περιγραφή τους    

-Σχεδιάγραμμα της έκθεσης βάσει της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου της γκαλερί του T.A.F. Η κάτοψη θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail στο home@theartfoundation.gr.

 

Αρμοδιότητες του επιμελητή

Ο επιμελητής (ή επιμελητική ομάδα) της επιλεγμένης πρότασης θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το T.A.F. / theartfoundation, σύμφωνα με το οποίο θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η παραγωγή της έκθεσης που έχει καταθέσει στην πρότασή του, η συγγραφή δελτίου τύπου, η συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού που θα το συνοδεύει, καθώς και η δημοσίευση δείγματος δουλειάς των συμμετεχόντων στο website του T.A.F.

 

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, με αποστολή e-mail με θέμα “OPEN CALL” στο home@theartfoundation.gr. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και η προθεσμία αποστολής είναι τα μεσάνυχτα της 30ης Απριλίου 2019. Οι προτάσεις που θα ληφθούν αργότερα από αυτή την ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν υπόψη.

tags: Open Call