Η δική σας εκδήλωση
  • στην πόλη
  • εκθέσεις
07 09 2012 Έως 18/9/2012

Stopover

Πεδίο Δράσης Κόδρα 2012 / πολιτισμός των ενοικιαστών (culture of tenants)

Παρατηρώντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης διαπιστώνει κανείς ότι ο πυρήνας  του πληθυσμού δεν ήταν ποτέ ίδιος για πάνω από μερικές εκατοντάδες χρόνια. Είναι μια πόλη που δεν είχε ποτέ κατοίκους-ιδιοκτήτες - αν μπορούμε να τους ονομάσουμε έτσι - αλλά περαστικούς, κατ’ αντιστοιχία ενοικιαστές. Συνεπώς αυτός είναι και ο πολιτισμός που παρουσιάζει, ένας πολιτισμός των ενοικιαστών (culture of tenants).

Η έκθεση Stopover μελετάει ένα παράδειγμα αυτού που μπορούμε να ονομάσουμε “culture of tenants” και τα παράγωγά του. Κάνει μια σκόπιμη αντιεπιστημονική καταγραφή της ιστορίας και τη χρησιμοποιεί πλέον επίσημα, αφήνει στοιχεία και μαρτυρίες αδιασταύρωτες, φέρνει στο προσκήνιο υποθέσεις που δεν απασχόλησαν τόσο την καθημερινότητά της πόλης και καταπιάνεται με μύθους, σύμβολα και στερεότυπα τα οποία επεξεργάζεται με μια διάθεση ελαφρότητας, γιατί μπορεί να γνωρίζει καλύτερα από πολλούς τη σοβαρότητά τους.

Επισημαίνει τις παρατυπίες και τις ελκυστικές τους πτυχές, παίζει παιχνίδια με τη μνήμη και ανακινεί υποθέσεις πλαστότητας και αυθεντικότητας. Θέλει να πετύχει την ανάπτυξη ενός λογισμικού που μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, όταν βρίσκεται κανείς μπροστά σε μια δημιουργική πρόκληση για έναν τόπο Stopover, όπως η Θεσσαλονίκη.

Συμμετέχοντες: Arbit City Group, Frown Tails & Μαρίνος Κουτσομιxάλης, Ζωή Γιαμπουλντάκη, Πηνελόπη Θωμαϊδη, Κωνσταντίνος-Νεκτάριος Κολέτσος, Βασίλης Πασπάλης, Δημήτρης Πολυχρονιάδης,  Έφη Σπύρου, Αναστάσης Στρατάκης, Ιωάννα Στρατόγλου, Νίκος Τριανταφύλλου, Μαρία Τσάγκαρη, Δήμητρα Γιαννακάκου – Ραζέλου

Επιμέλεια: Νίκος Μυκωνιάτης

Περισσότερες πληροφορίες: Πεδίο Δράσης Κόδρα

tags: εκθέσεις