Λέιζερ κατά καρκίνου

bloggerT.A.F. 15.10.2012
τεχνολογία-επιστήμη

Ερευνητές στο πανεπιστήμιο του Τεννεσί ανέπτυξαν ένα νέο είδος λέιζερ το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει στην καταπολέμηση του καρκίνου, ειδικά για μορφές της ασθένειας που εντοπίζονται στον εγκέφαλο. Η νέα τεχνολογία αναπτύχθηκε στο κέντρο εφαρμογών λέιζερ του πανεπιστημίου και λειτουργεί εντοπίζοντας και καταστρέφοντας καρκινικούς όγκους.

Η μέθοδος χρησιμοποιεί ένα λέιζερ πολύ υψηλών συχνοτήτων οι παλμοί του οποίου έχουν διάρκεια ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Τόσο υψηλές ταχύτητες δίνουν τη δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένες περιοχές για τον εντοπισμό και την ακριβή χαρτογράφηση ενός καρκινικού όγκου. Ακόμα και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, όπως ο εγκέφαλος, είναι εύκολα προσεγγίσιμες από το λέιζερ χωρίς να εγκυμονούν κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Μόλις εντοπιστεί ένας όγκος αυξάνεται η ακτινοβολία του λέιζερ ώστε να καταστραφεί ο καρκίνος.

Τα πλεονεκτήματα χρήσης μια τέτοιας τεχνικής είναι πως οι ασθενείς δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται σε πολύπλοκες και χρονοβόρες χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει εξαιρετική ακρίβεια με αποτέλεσμα να μειώνονται οι απώλειες υγιών κυττάρων όπως συμβαίνει με συμβατικές μεθόδους. Η τεχνολογία του λέιζερ επιτρέπει να περνά από λεπτά στρώματα οστών, όπως για παράδειγμα το κρανίο, χωρίς έτσι να χρειάζεται χειρουργείο. Υπάρχουν παρόμοιες τεχνολογίες χρήσης λέιζερ αλλά καθώς η συχνότητα των παλμών είναι πολύ χαμηλότερη, η ακτίνα θερμαίνει μεγαλύτερη επιφάνεια με αποτέλεσμα εκτός από τον καρκινικό όγκο να διατρέχεται ο κίνδυνος καταστροφής μεγάλων περιοχών υγιούς ιστού, κάτι που ειδικά στην περίπτωση του εγκεφάλου μπορεί να αποβεί μοιραίο.

tags: blogging / υγεία / επιστήμη