Μειώνοντας τις διαρροές νερού

bloggerT.A.F. 11.10.2012
τεχνολογία-επιστήμη

Στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις υπολογίζεται πως το 20% έως 40% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων χάνονται λόγω διαρροών στα δίκτυα μεταφοράς. Με τους σωλήνες να βρίσκονται θαμμένοι κάτω από το έδαφος, ο εντοπισμός των διαρροών είναι μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία με υψηλό κόστος. Η ανάπτυξη νέων μεθόδων ακριβέστερου εντοπισμού των διαρροών μπορεί να βοηθήσει τις εταιρίες ύδρευσης να επιλύουν τα προβλήματα συντομότερα και άρα να μειώνουν το συνολικό κόστος συντήρησης του δικτύου, ενώ παράλληλα προστατεύεται και το περιβάλλον καθώς το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό.

Στο πανεπιστήμιο του Σέφιλντ εφηύραν μια μέθοδο εντοπισμού διαρροών μέσω της οποία στέλνεται στο δίκτυο ένα κύμα αέρα υψηλής πίεσης το οποίο στέλνει πίσω ένα σήμα αν περάσει από απρόσμενα χαρακτηριστικά όπως μια διαρροή η μια ρωγμή στην επιφάνεια του σωλήνα. Το κύμα πίεσης δημιουργείται από μια βαλβίδα που τοποθετείται σε κρουνούς ή σε άλλα προκαθορισμένα σημεία του δικτύου. Καθώς το κύμα ταξιδεύει στους σωλήνες στέλνει πίσω μια αντανάκλαση η οποία όταν αναλυθεί μπορεί μέσω της ισχύς της να εντοπιστεί με μεγάλη ακρίβεια το σημείο και το μέγεθος της διαρροής.

Η μέθοδος δοκιμάστηκε στο δίκτυο ύδρευσης του Bradford και τα αποτελέσματα ήταν εξόχως ενθαρρυντικά με ακρίβεια εντοπισμού των διαρροών για τους μεταλλικούς σωλήνες στο ένα μέτρο και για τους πλαστικούς στα είκοσι εκατοστά. Οι υφιστάμενες μέθοδοι εντοπισμού των διαρροών χρησιμοποιούν ακουστικά σήματα με τη χρήση μικροφώνων για τον προσδιορισμό του θορύβου που παράγεται από το νερό υπό πίεση που διαφεύγει από ένα σωλήνα. Αυτή η μέθοδος όμως είναι χρονοβόρα και παρατηρούνται σφάλματα ειδικά όταν στο δίκτυο υπάρχουν πλαστικοί σωλήνες όπου η αντανάκλαση του σήματος δεν είναι αρκετά ισχυρή με αποτέλεσμα ο εντοπισμός της ακριβούς θέσης να γίνεται δύσκολος. Η προτεινόμενη μέθοδος χρησιμοποιεί ειδικούς αλγορίθμους που λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των σωλήνων, την ταχύτητα του κύματος αέρα και της απόστασης που διανύει ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στον εντοπισμό των διαρροών.

tags: blogging / τεχνολογία / περιβάλλον