Αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

bloggerT.A.F. 29.9.2012
τεχνολογία-επιστήμη

Αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών από 1160 Τέραβατ που είναι σήμερα σε 1840 έως το 2017, μια αύξηση που ισοδυναμεί με 60%, προβλέπει μια μελέτη της Διεθνούς Επιτροπής Ενέργειας. Η ΔΕΕ προβλέπει πως παρόλη την οικονομική κρίση που έχει πλήξει πολλές χώρες και τη μείωση των κονδυλίων έρευνας και υποδομών που αυτή συνεπάγεται, η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας με χρήση εναλλακτικών πηγών όπως τα υδροηλεκτρικά φράγματα, οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά πάρκα, η γεωθερμία κ.α. θα γνωρίσουν αλματώδη ανάπτυξη.

Από τα 710 Γίγαβατ παραγώμενης ενέργειας που θα προκύψουν ως το 2017, το 40% θα αφορά μόνο την Κίνα. Άλλες χώρες που θα έχουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα είναι οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Γερμανία και η Βραζιλία. Η αύξηση αυτή δικαιολογείται κι από την ωρίμανση που παρουσιάζουν αρκετές από τις τεχνολογίες, αλλά και τη σταδιακή εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας από πολλές χώρες μετά τα προβλήματα που αναδείχθηκαν στη Φουκουσίμα. Τη μερίδα του λέοντος στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας θα έχουν τα υδροηλεκτρικά φράγματα.

Μια δεύτερη έρευνα που έγινε το Μάιο από την εταιρία ερευνών Pike Research, προβλέπει πως οι επενδύσεις από τη βιομηχανία εξορύξεων σε παγκόσμιο επίπεδο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα φτάσουν τα 8,4 δις δολάρια το 2016 με προοπτική να τριπλασιαστούν έως το 2020.

tags: blogging / ενέργεια