Περιβάλλον στην προβιομηχανική εποχή

bloggerT.A.F. 13.9.2012
τεχνολογία-επιστήμη

Όταν οι επιστήμονες προσπαθούν να συγκρίνουν την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου και κατά πόσο κάθε χώρα στο παρελθόν συνέβαλε στην εκπομπή αερίων, οι εκτιμήσεις φτάνουν μέχρι το 1840 που σηματοδοτεί κατά προσέγγιση την αρχή της βιομηχανικής εποχής. Αν και γνωρίζουμε πως η μεγαλύτερη ζημιά στο περιβάλλον άρχισε από τη στιγμή που ο πολιτισμός μας έκανε χρήση ορυκτών καυσίμων, για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εξέλιξης του φαινομένου της υπερθέρμανσης θα πρέπει η ανάλυσή μας να ξεκινά από το σημείο που ο άνθρωπος άρχισε να δημιουργεί οργανωμένες κοινωνίες.

Μια έρευνα που έγινε στο πανεπιστήμιο Carnegie στην Ουάσινγκτον δείχνει πως υπήρχαν δραστηριότητες κατά την προβιομηχανική εποχή που έχουν συνδράμει στην εξέλιξη του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη. Δραστηριότητες όπως η αποψίλωση των δασών για την εξάπλωση των πόλεων και την επέκταση αγροτικών καλλιεργειών. Σε πολλές περιπτώσεις καθώς δεν υπήρχαν τα σύγχρονα μέσα η αποψίλωση δασικών εκτάσεων γινόταν μέσω καύσης, διαδικασία κατά την οποία εκλύονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον. Εκκλήσεις άνθρακα υπάρχουν και από τα δέντρα όσο γερνάνε γιατί το ξύλο αποσυντίθεται.

Ο πληθυσμός της Γης πενταπλασιάστηκε μεταξύ του από το 800 μ.χ. και το 1850 μ.χ. και το μισό αυτής της ανάπτυξης έλαβε χώρα στην Ινδία και την Κίνα και οδήγησε σε σημαντική μείωση της έκτασης των δασών κατά την προβιομηχανική εποχή. Αν και η συνεισφορά των προηγούμενων αιώνων είναι πολύ μικρή σε σύγκριση με αυτή της βιομηχανικής εποχής η έρευνα καταδεικνύει πως χρειάζονται αιώνες ή και χιλιετίες για να εξαλειφθούν εντελώς τα αποτελέσματα εκλύσεων άνθρακα που προκύπτουν από διάφορα συμβάντα, είτε φυσικά, είτε τεχνητά.

tags: blogging / περιβάλλον