Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Εποχή της Κρίσης

bloggerT.A.F. 22.4.2016
τεχνολογία-επιστήμη

tags: blogging

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα: Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Εποχή της Κρίσης: (ΕΣΠΑ, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Ενίσχυση ΜΜΕ).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους (ή φοιτητές) ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε νέους Επιχειρηματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων, φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Θεματικές Ενότητες

· Υγιής Νεοφυής Επιχειρηματικότητα & Αυτοαπασχόληση

· Επενδυτική Προτεραιότητα ή Δημιουργία Νέων Καινοτόμων επιχειρήσεων

· Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (COSME, SME instrument, INTERREG)

· Τραπεζικός Δανεισμός· Διοικητικός & Οικονομικός έλεγχος του έργου

· Ολοκλήρωση & Πιστοποίηση έργου· Ενίσχυση ΜΜΕ Τουρισμού με σκοπό τον Εκσυγχρονισμό

· Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις Νέες αγορές

· Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών

· Προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Εισηγητές

- Michel Jean Pappe, π. Γενικός Δ/ντης Διαχειριστικού Φορέα ΕΣΠΑ (ΑΝ.ΔΙ.Α), Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, Capital Partners LCC, π. Γενικός Διευθυντής HELASOD Group, Senior Partner & CEO Spartan Investment Group.

- Ευδοκία Μαυρομάτη, Νομικός Σύμβουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Σύμβουλος στην Ένωση Επιμελητηρίων.

Διάρκεια

8 ώρες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 (16:30 - 20:30)

Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (16:30 - 20:30)

Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής

Αποστολή Φόρμας Συμμετοχής στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210 7220508

Κόστος Συμμετοχής

Άνεργοι/Φοιτητές: 50 €

Φυσικά Πρόσωπα/ Επαγγελματίες: 80 € 

Τρόποι Εξόφλησης

Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας, θα πρέπει να καταθέσετε το ακριβές ποσό του κόστους συμμετοχής σας στο πρόγραμμα στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αθηνών 802002001000227 της Alpha Bank ΙΒΑΝ GR0301408020 802002001000227 (δικαιούχος Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - ΕΛΚΕ) μέχρι την Τετάρτη 4 Μαΐου και να αποστείλετε αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης με e-mail, στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr. Είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομά σας στο αποδεικτικό κατάθεσης και να το προσκομίσετε στο πρώτο μάθημα. Επιστροφή των διδάκτρων δεν είναι δυνατή.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται

Εκπαιδευτικό υλικό - Έντυπες ή Ηλεκτρονικές σημειώσεις εισηγητών

Βεβαίωση παρακολούθησης

Πηγή & περισσότερες πληροφορίες: FB eventΕυρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

tags: blogging