Αναφορά στο TAF από τους New York Times

bloggermetamatic:taf 25.8.2012
ανακοινώσεις

Οι New York Times κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο metamatic:taf (the art foundation) και στο χώρο του σε άρθρο τους σχετικό με τα πολιτιστικά δρώμενα στην Αθήνα με κεντρικό αξονα τη Σύγχρονη Τέχνη.

Δείτε το σχετικό άρθρο στο επίσημο web site των New York Times

tags: blogging / σύγχρονη τέχνη