Αναγγελία θέσης υπεύθυνου/ης επικοινωνίας στο metamatic:taf

bloggermetamatic:taf 6.2.2017
ανακοινώσεις

tags: blogging

Το  metamatic:taf αναζητά συνεργάτη (υπεύθυνο/η επικοινωνίας) για να αναλάβει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της επικοινωνίας του οργανισμού.

Περιγραφή θέσης

Η θέση αφορά σε πλήρη απασχόληση με τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως. Βασικές αρμοδιότητες αποτελούν η ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας, η ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα branding και digital marketing, η διαμόρφωση συνεργασιών χορηγικής επικοινωνίας, η επισκόπηση του τύπου (media monitoring), καθώς η έρευνα προσέγγισης νέων κοινών.

Γνώσεις και δεξιότητες

Δεν απαιτείται η κατοχή πτυχίου σε αντικείμενο σχετικό με την επικοινωνία, ωστόσο είναι απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση επικοινωνίας, κατά προτίμηση με υπόβαθρο στην πολιτιστική παραγωγή (π.χ επαγγελματική εμπειρία σε πολιτιστικούς φορείς, καλλιτεχνικές παραγωγές ή δημιουργικά γραφεία).

Απαραίτητη είναι η άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Δρώντας ως υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του metamatic:taf, o υποψήφιος θα έρθει σε επαφή με ετερόκλητα πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Σημαντική είναι η άριστη ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και συντονισμού δράσεων και η ευχέρεια ανεξάρτητης δράσης και λήψης αποφάσεων.

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα: home@metamatictaf.gr  (σημειώστε ως θέμα του email: communications position)

tags: blogging