Ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση επιμελητικών προτάσεων

bloggermetamatic:taf 20.1.2017
ανακοινώσεις

Ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση επιμελητικών προτάσεων

Το metamatic:taf ανακοινώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το ετήσιο ανοιχτό κάλεσμα για κατάθεση επιμελητικών προτάσεων. Το ανοιχτό κάλεσμα απευθύνεται σε νέους και νέες έως 35 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προτείνουν μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να την υλοποιήσουν στην γκαλερί του metamatic:taf.

Ο επιμελητής ή η επιμελητική ομάδα που θα επιλεγεί θα υλοποιήσει την προτεινόμενη έκθεση στον εκθεσιακό χώρο της γκαλερί κατά το διάστημα 06.07 – 03.09.2017 και θα λάβει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε ομαδική έκθεση χωρίς περιορισμό στα καλλιτεχνικά μέσα. Ο ηλικιακός περιορισμός αφορά στον επιμελητή και σε περίπτωση ομαδικής επιμέλειας αφορά σε όλα τα μέλη της επιμελητικής ομάδας, δεν αφορά όμως στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ο επιμελητής ή τα μέλη της επιμελητικής ομάδας δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην έκθεση ως καλλιτέχνες και θα γίνεται δεκτή μόνο μια πρόταση ανά επιμελητή ή επιμελητική ομάδα.

Το metamatic:taf παρέχει τεχνικό εξοπλισμό, καλύπτει τα έξοδα λειτουργίας του χώρου όπως και τα έξοδα για ειδική έντυπη συνοδευτική έκδοση συγκεκριμένων προδιαγραφών και αναλαμβάνει την προώθηση και προβολή της έκθεσης. Το metamatic:taf δεν αναλαμβάνει έξοδα παραγωγής της έκθεσης, ούτε έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας των έργων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική επιτροπή που θα ανακοινωθεί σύντομα. Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στο website του metamatic:taf (www.metamatictaf.gr), και μέσω e-mail στους συμμετέχοντες. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πρωτότυπη, θεωρητική και εικαστική, προσέγγιση της θεματικής της έκθεσης και της επιλογής των έργων.

Στοιχεία που θα συνοδεύουν την αίτηση

Προσωπικά στοιχεία

-Στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και email)

-Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

-Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Επιμελητική πρόταση

-Τίτλος έκθεσης

-Κείμενο που θα διατυπώνει και θα επεξηγεί την ιδέα της έκθεσης (400-600 λέξεις)

-Λίστα συμμετεχόντων καλλιτεχνών και σύντομα βιογραφικά σημειώματα (έως 100 λέξεις)

-Σε περίπτωση που τα έργα προϋπάρχουν, φωτογραφία των έργων, μέσο και διαστάσεις

-Σε περίπτωση που τα έργα δημιουργηθούν για την έκθεση, σύντομη περιγραφή τους

-Σχεδιάγραμμα της έκθεσης βάσει της κάτοψης του εκθεσιακού χώρου της γκαλερί του metamatic:taf. Η κάτοψη θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους κατόπιν αιτήματός τους μέσω e-mail (home@metamatictaf.gr).

Αρμοδιότητες του επιμελητή

Ο επιμελητής (ή επιμελητική ομάδα) της επιλεγμένης πρότασης θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το metamatic:taf, σύμφωνα με το οποίο θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του οι οποίες είναι μεταξύ άλλων ο σχεδιασμός και η παραγωγή της έκθεσης που έχει καταθέσει στην πρότασή του, η συγγραφή δελτίου τύπου, η συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού που θα το συνοδεύει, καθώς και η δημοσίευση δείγματος δουλειάς των συμμετεχόντων στο website του metamatic:taf.

Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά σε μορφή pdf, με αποστολή e-mail με θέμα “OPEN CALL” στο home@metamatictaf.gr. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά και η προθεσμία αποστολής είναι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 1 Μαΐου 2017. Οι προτάσεις που θα ληφθούν αργότερα από αυτή την ημερομηνία και ώρα δε θα ληφθούν υπόψη.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 01.05.2017

Η ομάδα του metamatic:taf

tags: blogging / open call