Ανοιχτή πρόσκληση για κατάθεση επιμελητικής πρότασης. Παράταση προθεσμίας: 30.01.2012

bloggermetamatic:taf 11.1.2012
ανακοινώσεις

tags: blogging

Το TAF ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση προτάσεων επιμέλειας μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2012 και τη σύσταση ειδικής κριτικής επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής θα είναι οι:

Φαίη Ζήκα, θεωρητικός, επίκ. καθηγήτρια ΑΣΚΤ

Χριστόφορος Μαρίνος, θεωρητικός της τέχνης και επιμελητής εκθέσεων

Θανάσης Μουτσόπουλος, θεωρητικός και επιμελητής εκθέσεων, αναπλ. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Αλέξιος Παπαζαχαρίας, επιμελητής εκθέσεων

Ευαγγελία Λεδάκη, επιμελήτρια εκθέσεων

Η ανοικτή πρόσκληση απευθύνεται σε νέους έως 35 ετών και δίνει τη δυνατότητα σε ανερχόμενους επιμελητές να προτείνουν μια ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης και να την υλοποιήσουν στους χώρους του Τhe Art Foundation.

Ο ηλικιακός περιορισμός δεν αφορά στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες, σε περίπτωση όμως ομαδικής επιμέλειας αφορά σε όλα τα μέλη της επιμελητικής ομάδας. Το TAF παρέχει τεχνικό εξοπλισμό (φωτισμό, προτζέκτορες, dvd players κ.α.), την προώθηση της έκθεσης, καλύπτει τα έξοδα για ειδική έντυπη έκδοση που θα συνοδεύει την έκθεση, ενώ ο επιμελητής (ή η επιμελητική ομάδα) που θα επιλεγεί θα λάβει χρηματική αποζημίωση 500 ευρώ.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή e-mail στο info@theartfoundation.gr. Tο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στις 7 Φεβρουαρίου.

Ο επιμελητής ή επιμελητική ομάδα της επιλεγμένης πρότασης θα αναλάβει το σχεδιασμό και την παραγωγή της έκθεσης που έχει προτείνει, τη συγγραφή δελτίου τύπου και τη συγκέντρωση του φωτογραφικού υλικού που θα το συνοδεύσει, τη συγγραφή επιμελητικού κειμένου και το συντονισμό της έκδοσης που θα υλοποιηθεί για την έκθεση. Η επιλεγμένη πρόταση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 19.03–21.04.2012. 

tags: blogging