Συνεργασία metamatic:taf και METASITU

bloggermetamatic:taf 24.9.2015
ανακοινώσεις

tags: blogging

Έξι χρόνια μετά τη δημιουργία του το 2009, το metamatic:taf έχει χαράξει ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτιστικής παραγωγής και δράσης, αποτελώντας ένα διαρκώς εξελισσόμενο σχηματισμό εντός των αστικών δικτύων. Έχοντας καθιερωθεί ως ένας ανοιχτός χώρος διακίνησης ιδεών και πρακτικών με κύριους άξονες τη συμμετοχική κουλτούρα, τον πειραματισμό και τη διερευνητικότητα, το metamatic:taf επιδιώκει διευρυμένες συνεργασίες με κοινότητες δημιουργών από ολόκληρο το φάσμα του πολιτισμού, χτίζοντας παράλληλα μια ουσιαστικότερη σχέση με το κοινό μέσα από την ενεργή εμπλοκή και τη συν-δημιουργία.

Υπό το πρίσμα αυτό και στα πλαίσια της διαμόρφωσης του εκθεσιακού προγράμματος για το έτος 2015-2016, ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά την επιμελητική συνεργασία με τους METASITU, οι οποίοι αναλαμβάνουν την καλλιτεχνική διεύθυνση του metamatic:taf με σκοπό την ενίσχυση ενός δυναμικού διεθνούς δικτύου δημιουργικών συνεργασιών και συμπράξεων.

Οι METASITU είναι μια καλλιτεχνική ομάδα που δημιουργήθηκε από τη Liva Dudareva και τον Eduardo Cassina και δρα σε διεθνές επίπεδο, παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα που σχετίζονται με την αστικότητα. Το αντικείμενο εξειδίκευσής τους είναι οι σύγχρονες και μελλοντικές αστικές προκλήσεις στις αναδυόμενες οικονομίες, τις οποίες πραγματεύονται μέσα από μια προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της τέχνης. Η συνεργασία με το metamatic:taf πραγματοποιείται σε μια περίοδο κοινωνικού αναβρασμού και πολιτισμικών αλλαγών που πυροδοτούν συνεχώς νέους προβληματισμούς στο πεδίο της πολιτιστικής παραγωγής με σημείο αναφοράς την Αθήνα. Ζητήματα όπως η μετανάστευση, η οικονομική κρίση και η ευρωπαϊκή ταυτότητα συνιστούν γόνιμο έδαφος για έρευνα και πειραματισμό και δημιουργούν την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός προγράμματος με περισσότερο ριζοσπαστικό χαρακτήρα και συμμετοχικά χαρακτηριστικά.

Καλωσορίζουμε, λοιπόν, τους METASITU στην Αθήνα και στο metamatic:taf και σας περιμένουμε στο νέο κύκλο δραστηριοτήτων που θα ξεκινήσουν προσεχώς.

www.metamatictaf.gr

www.metasitu.com/

tags: blogging